Lô 102m2 gần trường FPT- đô thị FPT City Đà Nẵng

$3,060,000,000.00