Lô cạnh góc 139m2 đô thị FPT City Đà Nẵng

$4,300,000,000.00